Les Senseis du Karaté
crit par Administrator   
31-12-2007

 


 

FUNAKOSHI Gichin

 

FUNAKOSHI Yoshitaka

NAKAYAMA Masatoshi

NISHIYAMA Hidetaka

KANAZAWA Hirokazu

KASE Taiji


SHIRAI Hiroshi

ENOEDA Keinosuke

TANAKA Masahiko 

YAHARA Mikio

Dernire mise jour : ( 08-07-2009 )